Women's Short PU Skirt AS01067

  • Women's short PU skirt.
  • Lining,no stretch.
  • Zipper fly in CF.

Wholesale

Drop Shipping